Pravno obvestilo

Vse vsebine, ki so objavljene na tej spletni strani (www.milanjazbec.si) so last Milana Jazbeca.

Vsebine teh spletnih strani so zaščitene kot avtorsko delo ali druge oblike intelektualne lastnine in vse pravice, ki izvirajo iz tega, pripadajo Milanu Jazbecu. Vsebine teh spletnih strani se lahko uporabljajo oz. reproducirajo le v nekomercialne namene, ne sme se jih spreminjati ali drugače uporabljati, razen tako, kot je to določeno v tem besedilu. Vsebin se ne sme kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez dovoljenja Milana Jazbeca.

Milan Jazbec ni odgovoren za morebitno občasno nedelovanje strani, netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Milan Jazbec si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na spletni strani www.milanjazbec.si brez vnaprejšnjega obvestila.

Na določenih mestih spletne strani www.milanjazbec.si bo Milan Jazbec zbiral osebne podatke uporabnikov (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov naslov), o čemer bo uporabnik vnaprej obveščen, bo soglašal z obdelavo osebnih podatkov in bo lahko te podatke prostovoljno posredoval. Vsi zbrani osebni podatki bodo obravnavani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Ljubljana, april 2017
info@milanjazbec.si