• Bibliografija

  Objavljenih več kot 120 znanstvenih in strokovnih člankov (ožji izbor)

  • 1994. Diplomacija in varstvo okolja (Spoznanja in priporočila, o nalogah diplomacije). V : Lah, Avguštin (ur.). Okolje v Sloveniji. Tehniška založba Slovenije. Ljubljana. Str. 283–286.

  • 2005. Defense Reforms in the Western Balkans: The Way Ahead. DCAF Policy Paper.

  • 2007.a Diplomacy and Security after the End of the Cold War: The Change of the Paradigm. V: Gruša, Jiŕi. 41. Jahrbuch 2006/41. Wien: Diplomatische Akademie Wien. Str. 163–177.

  • 2007.b Postmoderna diplomacija. Teorija in praksa, let. 44, št. 6, str. 877–895.

  • 2008. Slovenia: The Long March From Belgrade to Brussels. V: Langer, Josef (ed.). Forces Shaping the EU. Frankfurt: P. Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften. Str. 241–257.

  • 2010. Martin Krpan kot prispodoba diplomata. Le monde diplomatique, avg. 2010, leto 6/60, str. 10–13.

  • 2013. The sociology of diplomacy: a general outline with some aspects and dilemmas. Perspectives (Praga), Vol. 21, No. 1, str. 87–108.


  Objavljenih 36 knjig v šestih jezikih (15 o diplomaciji v štirih jezikih) (izbor)

  • 1997. Konzularni odnosi. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

  • 1998. Diplomacija in Slovenci (ur.). Celovec: Založba Drava.

  • 1999. Slovenec v Beogradu. Samozaložba. Dve slovenski izdaji ter prevoda v nemščino in v turščino.

  • 2001. The Diplomacies of New Small States. Aldershot: Ashgate.

  • 2006. Mavrica izza duše. (roman o diplomaciji) Gorjuša: Založba Miš. Prevoda v albanščino in v turščino.

  • 2007.a Vojaška in obrambna diplomacija. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

  • 2007.b Security and Diplomacy in the Western Balkans. Ljubljana: Ifimes.

  • 2008. Bazat e Diplomacisë (Diplomatski priročnik). Priština: Victory.

  • 2009.a Osnove diplomacije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

  • 2009.b Martin Krpan – diplomat in vojščak. Studeno: Zavod Martin Krpan.

  • 2009.c Enake možnosti v slovenski diplomaciji. MZZ in ZRC SAZU. Prevod v angleščino.

  • 2010. Osnovna šola diplomacije. Artiče: Osnovna šola.

  • 2011. Pogovori z mamo. Artiče: Osnovna šola.

  • 2012. Sociologija diplomacije (ur.). Ljubljana: FDV.

  • 2013. Uspeh na dlani (ur.). Artiče: Osnovna šola.

  • 2014. Sociology of Diplomacy: Initial Reading, Istanbul Kültür Üniversitesi. Prevod v ruščino, Diplomatska akademija, MZZ Ukrajine, Kijev, 2015.

  • Diplomat Martin Krpan (slovensko-angleška). Ljubljana: Forma 7.